Предстои интересно Общо събрание на БФВ на 21 ноември

500
0
Споделете

Ден преди провеждането на Общото събрание на Българска федерация по ветроходство (насрочено за 12:00 ч. на 21 ноември в София), членовете на върховния орган са призовани да не приемат Годишния финансов отчет и да не освобождават от отговорност членовете на УС на БФВ. Към апела са приложени и документи за изразходвани средства от УС на БФВ, изискани по съдебен ред.

Дневният ред на Общото събрание на БФВ

  1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г.
  2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2019 г.
  3. Доклад на Контролния съвет за дейността на Управителния съвет през 2019 г. и за контролната дейност осъществена от Контролния съвет.
  4. Отчет на НВСК и Апелативната комисия.
  5. Приемане на Правилник на Етичната комисия и Правилник на Апелативната комисия.
  6. Приемане на Доклада по чл. 40, ал.2 от ЗЮЛНЦ.
  7. Приемане на Проекто-бюджет на БФВ за 2020 г.
  8. Разни

Съгласно издадени заповеди на ММС и министъра на здравеопазването, на масови мероприятия, конференции, събрания и др. се допуска присъствието на максимален брой участници – 30, при спазване на всички противоепидемични мерки. Поради това всеки клуб ще има право на един делегат, който да присъства на Общото събрание. Гости няма да могат да бъдат допуснати в залата.

Част от материалите за предстоящото ОС са в прикачените файлове.

BFV_2019_19.11.20 Doklad_US_BFV_2019 Отчет_19