Български международни съдии: БФВ се дискредитира пред ветроходната общност по света

388
0
Споделете

След като в края на август т.г. Световната федерация по ветроходство World Sailing обяви за неоснователно постановление на УС на БФВ, ръководството на нашата федерация е изпратила свое становище до WS (Изх. №64/14.08.2020). В него се засягат действия на трима български Международни съдии – Искра Йовкова, Камен Фильов и Станислав Касъров по случая със състезателя Мариян Шангов.

„В писмото си вие – УС на БФВ представяте неточна, тенденциозна и подвеждаща информация. Прави се  внушение, което предизвиква неверни изводи, водещи до манипулиране на общественото мнение във ветроходната общност, не само в България, но и по света и създаване на негативен имидж спрямо трима от Международните съдии на WS – Искра Йовкова, Камен Фильов и Станислав Касъров.

Чрез представянето на неточна, тенденциозна и подвеждаща информация се създава абсолютно погрешното впечатление, че ние съзнателно и нарочно  нарушаваме Състезателните правила по ветроходство и документите на WS. По същността си написаното в писмото може да се счита за уронване на нашия престиж и добро име пред ветроходната общност в България и по света“, се казва в писмото на тримата съдии, адресирано и до клубовете-членове на БФВ.

Според тях, „…отговорът на WS на вашите твърдения и искания в молбата са дипломатични указания от WS към БФВ, че авторите на писмото показват пълно непознаване и незачитане на Състезателните правила по ветроходство, на Разпоредбите на WS, на Наръчника на WS за ръководене на ветроходни прояви и много други документи на WS. В заключение, опитът за злепоставяне на българските международни съдии дискредитира в още по-голяма степен Българската федерация по ветроходство пред ветроходната общност по света.“

Пълният текст на писмото: Писмо_БФВ_14.09.2020