Учредително събрание на Асоциация на ветроходен клас Четвърттонник (дневен ред)

1046
0
Споделете

На 13 октомври, петък (!), от 18:00 ч. в яхт клуб „Капитан Георги Георгиев Порт Варна“ ще се състои учредително събрание на сдружение с нестопанска цел Асоциация на ветроходен клас Четвърттонник.

Дневен ред:

  1. Учредяване на сдружение с нестопанска цел “Асоциация на ветроходен клас четвърттонник ”.
  2. Приемане на Устав на сдружението.
  3. Избор на Председател на сдружението.
  4. Избор на Управителен съвет