БФВ насрочи извънредно Общо събрание за 30 януари 2021 (обновена)

463
0
Споделете

Делегатите на проведеното днес Общо събрание на Българска федерация по ветроходство решиха да бъде свикан извънреден форум на 30 януари 2021 г., на който да бъде избран нов състав на Управителния съвет и нов президент. Редовното Общо събрание ще се състои в края на март същата година.

За 16 януари 2021 г. е насрочена Кръгла маса по проблемите на българското ветроходство, предстои да бъде уточнено мястото на провеждане – Варна, Несебър или Бургас.

На събранието в Заседателната зала на Министерството на младежта и спорта днес са присъствали малко повече от половината от клубовете членове, кворумът е спасен с 50% + 1 глас. Приети са отчета за дейността на УС през 2019 г., Годишния финансов отчет и останалите документи по дневния ред.