Прекратиха Държавното първенство за килови яхти в Балчик

2865
0
Споделете

Държавното първенство по ветроходство за килови яхти в класовете IRC и ORC в Балчик бе прекратено до второ нареждане след провеждането само на една гонка по дистанция тип „банан“ в залива. Причина за спирането на шампионата е, че организаторът – Българска федерация по ветроходство, не е предоставил уведомително писмо до ИА „Морска администрация“ за провеждане на гонки в района на Пристанищен терминал Балчик. Според наш източник в Агенцията, на 7 септември е получен E-mail от организатора, но без прикачен файл.

Държавното първенство е прекратено след сигнал от ВМС и Гранична полиция за нарушаване на „Наредба за плаване и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България“.

Първенството, заради което в Балчик са събрани близо 180 ветроходци на 29 яхти от цялата страна, може да продължи утре, но при съгласие от страна на споменатите държавни институции.

НАРЕДБА ЗА ПЛАВАНЕТО И ГРАНИЧНИЯ РЕЖИМ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ И ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЯХТИ, ЛОДКИ И ДРУГИ ПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА СПОРТ, ТУРИЗЪМ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВОДНОАТРАКЦИОННИ УСЛУГИ С ТЯХ

Чл. 12. (1) Провеждането на регати, ралита и други състезания във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища се извършва след получаване на разрешение от съответната териториална дирекция “Морска администрация” в Изпълнителна агенция “Морска администрация” в зависимост от района на плаване.

(2) За провеждане на състезанията по ал. 1 организаторът подава писмено заявление до съответната дирекция, съдържащо информация за района, в който ще се извършва състезанието, началото и продължителността на състезанието, осигуряващите плавателни средства, начина на комуникация и броя на участващите плавателни средства.

(3) Към заявлението по ал. 2 организаторът прилага съгласувателни писма от компетентните структури на Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи за провеждане на състезанията по ал. 1.