Позиция на СК „ Черно море Бриз кану – каяк” за събитията на старта на LXV ветроходна регата „3 март“

655
0
Споделете

От Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена  полза с наименование Спортен клуб „ Черно море – Бриз  кану – каяк” разпространиха отворено писмо във връзка с обвиненията от Председателя на БФВ и СК „Черно море Бриз“ Росен Марангозов в ефира на Българската национална телевизия. Както ви информирахме на 1 март, старта на първата гонка бе отложен заради невъзможност на екипажите и регатната комисия да пуснат лодките си в акваторията на Варненското езеро. Публикуваме писмото без редакторска намеса:

От Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена  полза с наименование Спортен клуб „ Черно море – Бриз  кану – каяк” Булстат: 177170151, седалище и адрес на управление в град Варна, бул. „Никола Вапцаров“ № 9,

Относно: обвинения от Председателя на Българска федерация по ветроходство и Спортен клуб: „Черно море – Бриз“ г-н Росен Марангозов в ефира на Българската национална телевизия

От 1980 до май 2017 г.  в Спортен клуб „ Черно море – Бриз ” се практикуваха двата спорта: кану-каяк и ветроходство. Промени в наредба на Министерството на младежта и спорта от 2014-а година наложиха обособяването на двата спорта в отделни сдружения – условие, без изпълнението на което те няма да бъдат финансирани от бюджета на Министерството.

Така възникна и проблемът с разделянето на гребно-ветроходната база „Бриз“. Тя е предоставена безвъзмездно на двата спорта към СК „Черно море – Бриз” с договор за безвъзмездно право на ползване № 100 от 19.09.2008 г. за срок от 15 г.

На 21.05.2017 г. се проведе Общо събрание (ОС) на Спортен клуб „ Черно море – Бриз ”, на което се взе решение секцията по „кану-каяк“ да се влее в новорегистрирано Сдружение с нестопанска цел за спорта кану-каяк. Няколко месеца по-късно установихме, че решението на Общото събрание дава правоприемство само на спортната дейност, а не на цялостната дейност на секция „кану-каяк“.

Последва заключване на цялата база от СК „Черно море – Бриз”,  включително на хангарите с лодките по кану и каяк. Бяха поставени различни ограничения и заграждения, на практика не беше възможно да практикуваме любимия спорт.

Ръководството на  Спортен клуб „ Черно море – Бриз  кану-каяк” не се отказа с борбата си. На 30.01.2018 г. след дълги преговори и 3-месечна невъзможност за спортуване, успяхме да получим право да ползваме по-малко от 30% от спортната база чрез договор за съвместна дейност и сътрудничество, подписан между двата клуба, но с условия, които даваха право на СК „Черно море – Бриз“ да го прекрати едностранно без предизвестие по тяхно усмотрение.

Въпреки лошата позиция, в която се намирахме, успяхме да започнем от „нулата“ и към настоящия момент имаме медалисти от държавни първенства и държавни шампиони, както и двама спортисти, номинирани за спортист на ССК „Черно море“ за 2020 г. В спортната история на България, кану-каякът е един от най-успешните спортове. Варненският кану-каяк със своите медалисти и участници на Олимпийски игри, Световни шампиони, медалисти от  Световни и Европейски първенства и много други отличия, заема голяма роля в спортната слава на България.

Договор № 100 от 2008г. беше прекратен през лятото на 2020 г.,  а Гребно-ветроходната база, представляваща частна държавна собственост, беше разделена на три нови поземлени имота:

– първа част, представляваща ПИ с идентификатор 10135.3514.854 за  второстепенна улица, площ от 622 кв.м.,

– втора част, представляваща ПИ с идентификатор 10135.3514.852 за водна спортна база, площ от 7668 кв. м, за спорта ветроходство,

– трета част, представляваща ПИ с идентификатор 10135.3514.853, за водна спортна база, площ от 4377 кв. м, за спорта кану-каяк, предоставена с договор за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост № 360 от 09.09.2020 г., между ДЪРЖАВАТА и Спортен клуб „Черно море – Бриз кану-каяк”.

Съгласно  Глава IV, т.13 на същия договор, сдружението е задължено да охранява предоставения имот добросъвестно, като го предпазва от повреди и щети, намаляващи стойността му. С оглед на това, както и с цел опазването на скъпата материална част, разположена на Гребната база, управляващият орган взе решение за изграждане на мрежова ограда с метални колове. Същата е поставена от и за сметка на Спортен клуб „ Черно море – Бриз  кану-каяк”, съгласно чл. 48 на ЗУТ, след писмено разрешение на Областна администрация – Варна с № РД -20-9907-63/ 12.11.2020г. и след предварително извършено трасиране от лицензирана геодезична фирма.

Спортен клуб „ Черно море – Бриз  кану-каяк” не забранява достъп до акватория, части от мостове, ограничаване на достъп до лодки, които не са предоставени и не са собственост на  Сдружението, на негови членове и деятели. Към днешна дата в имота се влиза свободно и твърдо смятаме за неверни твърденията, че сме ограничили достъпа на съдии, състезатели или треньори до спортни или други лодки. Подозираме, че с поставения катинар, някой се е „самозаключил“ с цел да търси сензация и да използва БНТ и други медии като оръжие за постигане на собствените си цели, което смятаме за недопустимо.  Категорично осъждаме начина, по който регата „3-ти Март“, всички участници в нея, родители, спортни деятели са въвлечени в този непочтен опит да се спекулира с обективната истина.

В момента на тази спортна база се развиват два спорта: кану-каяк и ветроходство. И ние сме категорични, че е редно всичко да бъде разделено по равно, а не ветроходството да получи 7668 кв.м.,  а кану-каякът – 4377кв.м., (с 40% по-малко).  Също  така смятаме, че развитието на спорта кану-каяка не е в разрез с развитието на спорта ветроходство. Нещо повече: можем да си помагаме и сътрудничим, като предоставяме площи от спортните бази едни на други при организирането на международни състезания. Представителите на Спортен клуб „ Черно море – Бриз  кану-каяк” се радваме и се гордеем на всеки един успех независимо в кой спорт е постигнат, защото бъдещето на нашите деца е спортът.

снимка: narodensport