Националната ветроходна съдийска комисия присъди на деветима звание “Почетен съдия”

187
0
Споделете

Националната ветроходна съдийска комисия (НВСК) присъди на деветима заслужили пожизненото звание “Почетен съдия по ветроходство”. Това са както следва:

  1. Атанас Господинов Господинов
  2. Георги Петров Паунов
  3. Камен Венциславов Фильов
  4. Николай Йонков Костов
  5. Петър Манолов Калоянов
  6. Стефан Методиев Петров
  7. Хенрих Йосифов Кокончев
  8. Христо Тодоров Митев
  9. Цено Димитров Кътов

НВСК предложи на Управителния съвет на БФВ на горепосочените да бъдат връчени специални плакети за звание “Почетен съдия по ветроходство” за техния принос в съдийството на ветроходния спорт. Към 31.12.2023 г. в състава на Българската ветроходна съдийска колегия на БФВ влизат общо 137 съдии по ветроходство.

Регионална съдийска колегия Международни съдии Национални съдии Съдии Общ брой Съдии
Бургас 2 24 37 63
Варна 0 19 39 58
София 1 14 1 16