Уважаема БФВ, ранглисти кога?

263
0
Споделете

Две регати за детски и олимпийски класове отминаха (Черноморец 2020 – 25-28 юни и Варна 2020 – 17 – 19 юли)… Вярно, сезон 2020 е много различен (COVID-19), но все пак някой е отговорен за изготвяне и публикуване на националните ранглисти. Друг за актуализирането на други документи (Наредба, Критерии…).

Предстои Европейско Laser 4.7 (14-21 август) – ще участва ли България, кой ще попадне в състава, по кои критерии?

Из Протокол 7/15.02.2016 от заседание на УС във Варна, стр. 2: „…Росен Марангозов – Да, относно тези ранглисти. Кой ги изготвя, дали му се плаща? Защо не са направени?”

Извадка от „Критерии за съставяне и водене на националните ранглисти” (от 2016 г.):

1.Цели

Националните ранглисти имат информативен характер и служат за определяне на състава на националните представителни отбори на България.

Националните ранглисти се съставят по класове, като в тях влизат състезатели в съответният клас без разделение по пол и възрастова група.

Националните  ранглисти  са  представителна  извадка  и  обобщение  на представянето на всички състезатели в страната и не служат за определяне на точките за финансиране на клубовете или за други цели.

2.Водене на ранглиста

Националните ранглисти се съставят и водят от националният/те треньор/и.

Националните ранглисти се актуализират от националният/те треньор/и в 3-дневен срок след приключване на съответната проява.

Националните ранглисти се публикуват на сайта на БФВ в 3-дневен срок след приключване  на  съответната проява,  като  подлежат  на  актуализация  при констатиране на допуснати технически грешки.

Настоящите  критерии са  неразделна  част  от  Наредбата  на БФВ за  провеждане  на националните първенства и регатите по ветроходство.