Възможно ли е все пак ОС на БФВ на 30 януари 2021?

267
0
Споделете

Възможно ли е провеждане на Общо събрание на Българска федерация по ветроходство (БФВ) в края на януари 2021 г? Обявата е публикувана в сайта на федерацията на 14 декември 2020 г. и е въз основа на решение от 21 ноември 2020 г. Проведеното на тази дата Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по ветроходство” решава с девет гласа „За”, три „Против” и четирима „Въздържали се” „провеждане на 16-ти януари на кръгла маса и на 30-ти януари на Общо Изборно събрание на БФВ” (стр.11).

Възможно ли е това? Ако бъде спазена т. 6 от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България (за периода 27.11.-31.01.2020 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. – може ли да има ОС на 30.01.2020 г.?

Елементарна справка показва, че почти всички съсловни организации, които по законите на Република България са длъжни да проведат своите събрания до края на януари, вече са ги насрочили за периода април-май 2021 г.

За място на провеждане в известието е посочено „гр. София, бул. Васил Левски № 75, Министерство на младежта и спорта, ет. 5, Заседателна зала”. Найс, а? Дали министъра на Младежта и спорта ще позволи да се проведе събрание в нарушение на заповед на Министъра на здравеопазването?