РВСК – Варна ще се отчита на 26 януари

252
0
Споделете

Регионална ветроходна съдийска колегия – Варна към БВСК свиква редовно годишно отчетно събрание на 26.01.2020 г., неделя от 09:00 ч. в “Младежки дом Орбита“ Варна, втори етаж, стая 17,  при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на РВСК – Варна за изминалата година и освобождаване на ръководството от отговорност;
  2. Разни

При липса на кворум събранието ще се проведе от 10:00 ч., без значение колко членове на РВСК присъстват.

Регионалната ветроходна съдийска колегия – Варна е най-многобройната измежду трите в страната. В нея членуват 56 ветроходни съдии, от които 25 са със степен НСВ (Национален съдия по ветроходство). През януари 2019 г., за Председател на Регионалната съдийска комисия, ръководеща РВСК – Варна, бе преизбран Тодор Иванов, членове на комисията са Антоанета Баева и Александър Златаров.